Түүх

Зураг

2004 онд байгуулагдсан

1 (1)

2004 он
Зураг

2007 онд үйлдвэрээ нүүлгэн шилжүүлсэн

2007 он
Зураг

2012 онд Германд болсон ACHEMA-д анх удаа оролцсон

2012

2012 онд томоохон үйлдвэрийн шинэ барилга баригдсан

2012

2012 он
Зураг

2013 онд анх удаа АНУ-ын OTC-д оролцсон

2013 (1)

2013 онд ISO9001:2008 стандартад тэнцсэн

2013 (2)

2013 онд HIP худалдаж авсан

2013 (3)

2013 он
Зураг

2014 онд кобальтын соронзон ханалтыг илрүүлэх автомат автомат төхөөрөмж худалдан авсан.

2014 он

2014 он
Зураг

2015 онд дэлхийн Fortune 500 компанитай хамтран ажилласан

2015 он
Зураг

2016 онд CNC импортын 10 машин боловсруулах төв худалдаж авсан

CNC

2016 он
Зураг

2017 онд үйлдвэрийн өргөтгөл

2017 он

2017 он
Зураг

2018 компани API-г авдаг

2018 он

2018 онд ISO9001:2015 стандартад тэнцсэн

2018 он
Зураг

2019 онд дахин том хүчин чадалтай HIP худалдаж аваарай

2013 (3)

2019 онд KEYENCE автомат шалгагч худалдаж аваарай

2019 он
Зураг

2021 он бид зам дээр байна

2021 он